Renovatie

Schakelkasten hebben niet het eeuwige leven - zij moeten op den duur gerenoveerd worden. Een vervelende bijkomstigheid, omdat de voorziening tijdelijk wordt uitgeschakeld, met alle nadelige gevolgen van dien.

Bepacom voert op bekwame wijze de renovatie uit en zorgt ervoor dat uw organistatie of bedrijf tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervindt.

Renovatie:

 • Advies en opstellen plan van aanpak
 • Opnemen en het in kaart brengen van de installatie
 • Ontwerp elektrotechnische besturingssystemen
 • Tekenen besturingsschema's
 • Ontwikkelen software
 • Verzorgen van de noodvoorzieningen
 • Bekabelen van de aanpassing / uitbreiding
 • Levering en vervanging van de regeltechnische veldapparatuur
 • Ombouwen installatie
 • Plaatsen en aansluiten nieuwe schakelkast of montageplaat
 • Afvoeren oude schakelkast


In nauw overleg wordt met u een planning van werkzaamheden opgesteld. Van uur tot uur wordt in kaart gebracht wat wordt gedaan, zodat uw organisatie hierop kan inspelen. Ook in het weekeinde of in de avonduren staat Bepacom voor u paraat.


Bepacom BV
Spitsstraat 29 - 8102 HW Raalte
Telefoon: +31 (0)572-363368 - Fax: +31 (0)572-363367
www.bepacom.nl - info@bepacom.nl
Per 13 juni 2018 komt onze postbus te vervallen.